2023 Междинни Финансови Отчети ПДФ Печат Е-мейл

Първо Тримесечие

Индивидуален Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Пояснителни Бележки
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

Консолидиран Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Пояснителни Бележки
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

 


 

Второ Тримесечие

Индивидуален Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Пояснителни Бележки
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

Консолидиран Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

 


 

Трето Тримесечие

Индивидуален Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Пояснителни Бележки
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

Консолидиран Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

Приложение към междинен финансов отчет

 


 

Четвърто Тримесечие

Индивидуален Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Пояснителни Бележки
Вътрешна Информация
Декларации
Справка Таблици

Консолидиран Финансов Отчет

Финансов Отчет
Доклад за Дейноста
Допълнителна Информация
Вътрешна Информация
Декларации
Приложение към междинен финансов отчет
Справка Таблици