2022 Междинни Финансови Отчети ПДФ Печат Е-мейл

Първо Тримесечие 2022

Индивидуален

Финансов Отчет и Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Консолидиран

Финансов Отчет и Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Второ Тримесечие 2022

Индивидуален

Финансов Отчет и Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Консолидиран

Финансов Отчет и Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Трето Тримесечие 2022

Индивидуален

Финансов Отчет

Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Консолидиран

Финансов Отчет

Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Четвърто Тримесечие 2022

Индивидуален

Финансов Отчет

Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици

Консолидиран

Финансов Отчет

Доклад за Дейноста

Допълнителна Информация

Пояснителни Бележки

Вътрешна Информация

Декларации

Справка Таблици