Интерстандартс АД
За Нас ПДФ Печат Е-мейл

„Интерстандартс” АД е публично дружество, регистрирано на 24/01/2003.

Дейността на дружеството е насочена както за производство, внос и реализация на измервателни инструменти и уреди вътре в страната, така и за износ в други страни.

Клиентите и доставчиците на дружеството са наши и чужди фирми развиващи производствена и търговска дейност в областта на машиностроенето и електропромишлеността.

Дружеството е с капитал 87776 лева, разпределен в 87776 поименни и безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

„Интерстандартс” АД е собственик на 68,14% от капитала на “ЗИИУ-Стандарт” АД гр. Благоевград. То работи в сферата на машиностроенето. Предметът му на дейност е проектиране, производство и внедряване на металорежещи, дървообработващи и измервателни прибори и съоръжения, стоки за бита, търговия в страната и чужбина, транспортни и дърводелски.